game diner dash 6

Z poátku nás námt této hry nijak zvlá nezaujal, nyní ovem meme s odstupem asu íci, e jsme se skvle bavili.
The goal of a level is to earn a certain number of points.
A navíc zatracen dlouho trvanliv.
Souasn se tedy i hra stává ím dál tím náronjí.Hodnocení a recenze, tento produkt zatím nikdo neohodnotil ani nerecenzoval.A jak je vlastn vá základní úkol?Poadavky na systém, minimum, oS, windows 10, Windows.1, architektura x86, x64.A a je pokrm pipraven, donést ho ke stolu a na konec zkasírovat klienty a uklidit.Navíc si mete vydlávat nejrznjími bonusy, co he pidává velmi na trvanlivosti.
If enough money is earned after each level, the player progresses to the next.
A vte, e pi 6 stolech není snadné vechny uspokojit.
5 Customers have a series of hearts over sudden attack client full their heads that indicate their mood.She spots a run-down old diner, which she buys.Contents Flo is a hard worker at a big stock market company in Dinertown.Each type of customer has different degrees of patience and tipping habits.Vaím úkolem vak nebude starost o ekonomick chod tohoto zaízení, ani úprava interiéru.Flo can perform various actions, such as talking to customers or serving them drinks, to revive these hearts.Flo can be moved around the restaurant to complete tasks.Diner Dash' dishes out offbeat fun".Základním pilíem hry je kariéra.Princip je toti úpln odlin a jedná se spíe o logickou hru, u které je zapotebí i rychlejí posteh.